Segala artikel di dalam website ini adalah asli hasil tulisan kami melainkan ada dinyatakan dan ia adalah sebagai rujukan semata-mata. Kami tidak bertanggung jawab sekiranya terdapat percanggahan maklumat berkaitan artikel yang kami tulis. Sekiranya ada, anda di alu-alukan untuk menghantar email kepada kami di mesramobile@gmail.com bagi memperbaiki mutu tulisan kami.