Photografi Time Lapse bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi untuk melakukannya memerlukan lebih kerja keras dan juga masa. Jika anda...