Monitor ultra-lebar atau ultrawide sangatlah penting bukan sahaja untuk gaming malah ia digunakan untuk tingkatkan produktiviti. Skin ultrawide memberikan...